W załączniku umieszczone najważniejsze informacje o dodatku osłonowym.


Ważne informacje sa również umieszczone na stronie internetowej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - Tutaj