Od 1 lipca 2021 r. właściciele lub zarządcy budynków, w których znajdują się źródło ciepła i spalania paliw do 1 MW, zobowiązani są składać deklaracje do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Obowiązek złożenia deklaracji mają właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych.

Deklarację można złożyć w dwóch formach - elektronicznej i papierowej. W tym pierwszym przypadku wniosek należy złożyć za pośrednictwem strony zone.gunb.gov.pl oraz posiadać profil zaufany bądź elektroniczny dowód osobisty.          W przypadku papierowej formy deklarację trzeba złożyć do Urzędu Gminy Pępowo  (pok. Nr 20).

Właściciele budynków mają rok na złożenie deklaracji, czyli do 1 lipca 2022 roku, w przypadku źródeł ciepła, które pracowały przed 1 lipca 2021 roku. Jeśli dom będzie miał nowe źródło ogrzewania i zostanie ono zainstalowane i uruchomione po 1 lipca br. to zgłoszenia należy dokonać w ciągu 14 dni.