Od 7 listopada 2021 r. wydawane będą nowe dowody osobiste z odciskami palców oraz z podpisem posiadacza dowodu osobistego.

Złożenie wniosku o dowód osobisty oraz odbiór dokumentu będzie wymagało wizyty w urzędzie ze względu na pobranie odcisków palców oraz potwierdzenie tożsamości. Nie będzie możliwości składania wniosku o wydanie dowodu osobistego elektronicznie, wyjątkiem są dzieci, które nie ukończyły 12 lat, gdyż od nich nie będą pobierane odciski palców i nie będzie wymagany podpis. Wniosek o dowód dla dziecka poniżej 12 roku życia będzie mógł złożyć rodzic osobiście lub elektronicznie.
Obowiązywać będą nowe formularze wniosków o wydanie dowodu osobistego.
W związku z wdrożeniem rozwiązań technicznych niezbędnych do wydawania dowodów osobistych z odciskami palców, w piątek 5 listopada 2021 r. złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego, zgłoszenie utraty oraz odbiór dowodu będzie możliwe tylko do godziny 11.00.