W związku z pracami prowadzonymi przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego nad projektem uchwały w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych

na terenie województwa wielkopolskiego w 2022 roku oraz rejonizacji tych upraw informuję osoby zainteresowane uprawą maku i konopi włóknistych na terenie gminy Pępowo w 2022 r. o możliwości nadsyłania zgłoszeń zawierających wielkość planowanych powierzchni pod te uprawy.

Zgłoszenia należy złożyć pisemnie na adres: Urząd Gminy Pępowo,                 ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo w terminie do dnia 18 października 2021r.

                                                                                                                                                                          Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                                                                                         /-/ Grzegorz Matuszak