W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚI STATUTOWEJ KLUBU SPORTOWEGO NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ, W SZCZEGÓLNIE UZASADNIONYCH WYPADKACH, NA ROK BUDŻETOWY 2021

 

L.p.

                                                     Nazwa podmiotu

  Działalność sportowa w zakresie

      Wysokość dofinansowania

                 (w zł)

1.

        Ludowy Klub Sportowy „Dąbroczanka” Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo     

             Piłka nożna

                 15 000

                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                   Razem

                

                15 000

   

Wójt Gminy Pępowo

/-/ Grzegorz Matuszak