Projekt skierowany jest do Kół Gospodyń Wiejskich, Klubów Seniora, uniwersytetów Trzeciego Wieku i Uniwersytetów Ludowych z 16 województw z całej Polski.

http://kulturalnaprzestrzen.com.pl/aktualnosci/57-moda-na-etnofit

http://kulturalnaprzestrzen.com.pl/