Informacja co posiadacz świń zobowiązany jest zgłosić do ARiMR.

Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie IRZ (Dz. U. z 2020 poz. 2001 ze zm.)

Art. 12 ust. 3a. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, ustanowionego zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie, posiadacz świni znajdującej się w siedzibie stada na tym obszarze jest obowiązany zgłosić kierownikowi biura w terminie 2 dni:

1)            zwiększenie lub zmniejszenie liczebności stada, z wyjątkiem urodzenia,

2)            ubój zwierzęcia gospodarskiego–z podaniem liczby zwierząt, które przybyły lub ubyły ze stada, oraz miejsca pochodzenia lub przeznaczenia zwierzęcia.

Art.20 ust. 2c. W przypadku zagrożenia wystąpienia lub wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania i określenia obszaru zapowietrzonego, zagrożonego lub innego obszaru podlegającego ograniczeniom, ustanowionego zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, w tym zgodnie z przepisami Unii Europejskiej obowiązującymi w tym zakresie, posiadacz świni znajdującej się w siedzibie stada na tym obszarze zgłasza kierownikowi biura fakt oznakowania świni zgodnie z ust.2 pkt1, w terminie 2 dni od dnia oznakowania, określając liczbę oznakowanych zwierząt.

Ewa Jakubowska

Kierownik

Biuro Powiatowe w Gostyniu

Wielkopolski Oddział Regionalny

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

ul. Wrocławska 140A, 63-800 Gostyń

tel. 65-526-37-32 (68302)

tel.kom. 661-781-290

www.arimr.gov.pl

logo na
              sstopkę