„W związku z rozstrzygnięciem przez Komunalny Związek Gmin Regionu Leszczyńskiego procedury przetargowej na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości objętych systemem (z tzw. nieruchomości zamieszkałych) informujemy, iż od dnia 1 lipca odpady odbierane są przez firmę „ZGO-NOVA” Sp. z o.o.. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie Związku: