Od 1 lipca br., zgodnie z wprowadzonymi zmianami do programu "Dobry start" zmienią się zasady naboru wniosków o przyznanie świadczenia.
Począwszy od najbliższego roku szkolnego 2021/2022, świadczenie dobry start będzie przyznawał i wypłacał Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Według nowych zasad, wnioski o świadczenie będzie można składać do ZUS tylko drogą elektroniczną, a wypłata przyznanego świadczenia będzie odbywać się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazane konto bankowe.

12 sierpnia 2021r. w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie ul. Stanisławy Nadstawek 1a, w godzinach 10:00-13:00, pracownicy ZUS pomogą w założeniu profilu na PUE oraz wysłaniu wniosku 300+.

Osoby zainteresowane powinny przygotować:

Do założenia profilu na PUE:

  •         adres mailowy
  •         nr telefonu
  •         Dowód osobisty

Do wysłania wniosku o 300+:

  •         PESEL dziecka i swój
  •         nazwa i adres szkoły
  •         nr rachunku bankowego.