Zarząd Województwa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w tegorocznej edycji Konkursu "Aktywni w Wielkopolsce", odbywającego się w ramach konkursu Puchar Recyklingu, kórego Województwo Wielkopolskie jest współorganizatorem. Szczegóły konkursu dostępne są na stronie: www.pucharrecyklingu.pl