W związku z planowanym ubieganiem się przez Urząd Gminy Pępowo o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”

ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przystępujemy do sporządzenia inwentaryzacji odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag.

Zainteresowanych rolników prosimy o złożenie do Urzędu Gminy Pępowo pok. nr 20 informacji o ilości posiadanych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w terminie do 30 lipca 2021 roku.

Formularze dostępne w Urzędzie Gminy Pępowo pok. nr 20 lub na stronie internetowej www.pepowo.pl jako załącznik do niniejszego artykułu.

                                                                                       Wójt Gminy Pępowo
                                                                                                /-/ Grzegorz Matuszak