APEL dotyczący rozsądnego korzystania z wody do celów innych niż socjalno-bytowe oraz hodowli zwierząt.

Mając na względzie niski stan wód w studniach na ujęciach obsługiwanych przez Związek, brak opadów, występowanie wysokich temperatur powietrza i utrzymującą się suszę, która stała się realnym zagrożeniem dla życia i zdrowia ludzi, a także dla bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich apeluje o nie podlewanie z wodociągu gminnego, m.in. ogródków przydomowych, działkowych, tuneli foliowych, trawników, klombów, boisk sportowych, innych terenów zielonych i upraw rolnych, mycia samochodów na własnej posesji czy napełniania basenów przydomowych i oczek wodnych.

Uprzejmie prosi się o korzystanie z wody wyłącznie do celów socjalno-bytowych oraz w celach hodowli zwierząt. Braki wody na poszczególnych Stacjach Uzdatniania Wody objawiają się obniżonym ciśnieniem wody w sieciach wodociągowych, co może doprowadzić do przerw w dostawie wody. Ponadto niskie ciśnienie wody w sieci niesie za sobą zagrożenie braku wody w hydrantach przeciwpożarowych.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU DYREKTOR MZWiK w Strzelcach  Wielkich inż Leszek Mikołajski