Wójt Gminy Pępowo ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pępowo w 2021 roku. Zarządzenie Nr 38/2021 Wójta Gminy Pępowo z dnia 2 czerwca 2021 r.

w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pępowo w 2021 roku.

http://bip.pepowo.pl/dokument/4581