CHROŃMY PSZCZOŁY! WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONYROŚLIN I NASIENNICTWA W POZNANIU PRZYPOMINA!

Jednym z podstawowych wymogów integrowanej ochrony roślin jest ochrona organizmów pożytecznych oraz stwarzanie warunków sprzyjających ich występowaniu, co wszczególności dotyczy owadów zapylających i naturalnych wrogów organizmów szkodliwych!