W związku z ogłoszonymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD Gościnna Wielkopolska organizuje szkolenia na temat przygotowania wniosku o przyznanie pomocy.

Szkolenia skierowane są do potencjalnych wnioskodawców z obszaru LGD Gościnna Wielkopolska.

Szkolenia odbędą się w następujących terminach:

- Rozwijanie działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem lokalnych produktów żywnościowych – wtorek 11 maja 2021 r. godz. 9.00

- Zakładanie działalności gospodarczej związanej z produkcją i/lub przetwarzaniem i/lub sprzedażą lokalnych produktów żywnościowych – wtorek 11 maja 2021 r. godz. 11.30

- Zakładanie działalności gospodarczej związanej z produkcją i/lub przetwarzaniem i/lub sprzedażą lokalnych produktów żywnościowych – dla grup defaworyzwoanych – wtorek 11 maja 2021 r. godz. 13.30

 Telefon kontaktowy: 607 879 665 

Z poważaniem

Bernadeta Listwoń

Specjalista ds. administracyjnych i współpracy

LGD Gościnna Wielkopolska

plakat lgd 1