W związku ze zbliżającymi się naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez  społeczność

(LSR) -Lokalna Grupa Działania Gościnna Wielkopolska organizuje w dniu 6 maja 2021r.  o godzinie 10:00 w sali GOK Pępowo (ul. Stanisławy Nadstawek 1) spotkanie informacyjne dotyczące planowanych naborów wniosków na przedsięwzięcia:

- Zakładanie działalności gospodarczej związanej z produkcją i/lub przetwarzaniem i/lub sprzedażą lokalnych produktów żywnościowych

-Rozwijanie działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem lokalnych produktów żywnościowych

Zapraszamy mieszkańców obszaru LGD Gościnna Wielkopolska, potencjalnych wnioskodawców oraz osoby z grup defaworyzowanych (kobiety i osoby 50+). W załączniku przesyłam plakat z informacją o spotkaniu z prośbą o zamieszczenie go na Państwa stronie internetowej i portalu społecznościowym.

 

Z poważaniem
Bernadeta Listwoń
Specjalista ds. administracyjnych i współpracy

LGD Gościnna Wielkopolska

plakat lgd