Nabór rozpoczęty!

6 000 PLN na projekty, które inicjują współpracę mieszkańców na rzecz dobra wspólnego, i które służą pobudzeniu aspiracji rozwojowych, poprawie jakości życia lub przewidują działania zmniejszające negatywne skutki pandemii.