Od 1 kwietnia powiat gostyński uruchamia 9 linii autobusowych, będących uzupełnieniem komercyjnych przewozów. 
Za ich pomocą możliwe będzie przemieszczenie się dwa razy w tygodniu z wszystkich gmin powiatu do jej stolicy – Gostynia i z powrotem.
Autobusy kursować będą w godzinach rannych i południowych, tak, aby umożliwić mieszkańcom załatwienie różnych spraw, m.in. w urzędzie, zakupy czy wizytę w przychodni.