Na prośbę Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu zamieszczamy :  Procedurę postępowania w sytuacjach konfliktowych człowiek-wilk