W dniu 14 stycznia 2021 r. odbyły się warsztaty strategiczne z Zespołem ds. Strategii. Ze względu na aktualną sytuację spotkanie odbyło się online. Uczestnicy, przy pomocy moderatorów z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju oraz MOCodajni, pracowali nad misją i wizją gminy, a także celami i kierunkami działań.

Cele określano w ramach następujących obszarów:

- społeczeństwo, zdrowie, edukacja, kultura,

- gospodarka, turystyka, promocja,

- infrastruktura, środowisko, przestrzeń.

Kolejnym krokiem będzie opracowanie w całości projektu Strategii, a następnie konsultacje społeczne, w których mieszkańcy będą mogli wyrazić swoja opinię na temat zapisów dokumentu. Konsultacje przewidziane są na luty i marzec 2021 roku.

Już dzisiaj serdecznie zapraszamy do aktywnego udziału w konsultowaniu i tworzeniu dokumentu!