Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci ks. Kazimierza Małka – dobrego człowieka, wspaniałego kapłana, proboszcza parafii pw. Św. Jadwigi w Pępowie, obywatela gminy Pępowo. Informacje o pogrzebie znajdują się na stronie parafi:  parafia.pepowo.pl

Niespodziewane odejście ks. Kazimierza Małka jest niepowetowaną stratą dla naszej wspólnoty, w której od 1 lipca 2013 r. sprawował posługę duszpasterską, otaczając każdego, kto tego potrzebował, troskliwą opieką. Był dobrym gospodarzem parafii, o którą dbał z niezwykłym zaangażowaniem i pieczołowitością zarówno w wymiarze duchowym, jak i materialnym.

Księże Proboszczu, dziękujemy za 7 wspaniałych lat, w czasie których każdy mieszkaniec gminy Pępowo mógł liczyć na zrozumienie, dobre słowo i ciepły uśmiech. Dziękujemy za wzorową posługę, która pozostawiła trwały ślad w naszych sercach i umysłach.

Rodzinie i bliskim śp. ks. Kazimierza Małka składamy najszczersze wyrazy współczucia.

Wójt Gminy Pępowo
Rada Gminy Pępowo
Pracownicy Urzędu Gminy, Gminnego Ośrodka Kultury oraz Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Fot. Paweł Bzodek

Fotografia ks. Kazimierza Małka