Gmina Pępowo ogłasza konkurs na najlepszą fotografię. Wszelkie kwestie znajda Państwo w opublikowanym poniżej regulaminie.
REGULAMIN KONKURSOWY:


1. Organizatorem Konkursu Fotograficznego pn. „Tu jest wyjątkowo” zwanego dalej „Konkursem” jest Gmina Pępowo - „Organizator”.
2. Cele Konkursu: wyłonienie zwycięzcy, którego zdjęcie zostanie umieszczone na kalendarzu gminnym na rok 2021.
3. Przedmiotem Konkursu są fotografie wykonane na terytorium gminy Pępowo wyłącznie przez jej mieszkańców.
4. Tematem Konkursu jest prezentacja i promowanie walorów gminnej przyrody, flory, fauny, krajobrazu oraz architektury.
5. Fotografia zwycięzcy zostanie umieszczona na gminnym kalendarzu, a zwycięzca otrzyma nagrody w postaci gadżetów Gminy Pępowo. Dodatkowo zostaną też nimi nagrodzone wyróżnione zdjęcia innych autorów.
6. Udział w konkursie jest bezpłatny.
7. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie 10 zdjęć.
8. Terminarz:
• przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: 08 - 18.10.2020 r.
• powołanie jury i ocena zgłoszonych fotografii: 19 – 20 .10.2020 r.
• rozstrzygnięcie i przekazanie nagród: 21 - 22.10.2020 r.
9. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
10. Fotografie należy nadesłać w formie elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z dopiskiem konkurs "Tu jest wyjątkowo".
11. Prosimy o zostawienie kontaktu do Państwa w mailu(imię i nazwisko, adres, nr kontaktowy)
12. Zaznaczamy możliwość własnej obróbki zwycięskiego zdjęcia.
13. Nie zezwala się na stosowanie fotomontaży polegających na łączeniu elementów zdjęcia pochodzących z różnych plików.
14. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.
15. Jeżeli na fotografiach konkursowych znajduje się wizerunek osoby, uczestnik przesyłając fotografię zobowiązany jest do dołączenia pisemnego oświadczenia osoby znajdującej się na fotografii, że wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację i rozpowszechnianie wizerunku tej osoby.
16. Każdy uczestnik Konkursu przesyłając fotografię zgodnie z treścią ust. 5 wyżej, udziela niewyłącznej, nieodpłatnej licencji do korzystania z fotografii na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych dla celów przeprowadzenia i rozstrzygnięcia Konkursu oraz w zakresie wynikającym z treści niniejszego regulaminu.
JURY
1. Organizator powołuje Jury Konkursu, zwane dalej „Jury”.
2. Wszystkie zdęcia nadesłane do Konkursu podlegają ocenie Jury.
3. Decyzje podjęte przez Jury są ostateczne i prawnie wiążące dla wszystkich uczestników Konkursu.
Nie przysługuje odwołanie od decyzji.
NAGRODY
1. Wygrywa jedna praca konkursowa, zostanie ona umieszczona w kalendarzu na 2021 rok, wydanym przez Gminę Pępowo oraz nagrodzona upominkami promocyjnymi.
2. Kolejne min. 3 prace zostaną wyróżnione, a ich zdjęcia opublikowane na portalach społecznościowych urzędu.