Wójt Gminy Pępowo ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Siedlec oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki o nr.ew. 54/7 obręb Siedlec i 54/13 obręb Siedlec

Szczegółowe informacje w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Pępowo pod adresem: http://bip.pepowo.pl/dokument/4314