Z dniem 1 czerwca 2020r. Urząd Gminy w Pępowie przechodzi na obrót bezgotówkowy.
W związku z powyższym wszelkie opłaty należy uiszczać za pomocą terminala płatniczego znajdującego się w biurze nr 16 urzędu lub przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy w Pępowie tj. 60 1020 3121 0000 6102 0004 7688.
Korzystanie z terminala płatniczego w urzędzie jest bezpłatne.