Przy drodze powiatowej nr 4953P w miejscowości Babkowice powstał kolejny odcinek chodnika. Zadanie zostało zrealizowane przez Powiat Gostyński przy udziale finansowym Gminy Pępowo. Łączna wartość inwestycji wyniosła 76 389,21 zł.

W ramach inwestycji wykonano 111 mb chodnika z kostki brukowej betonowej.  Umowa z Wykonawcą obejmowała również budowę 120 mb kanalizacji deszczowej. Wykonawcą robót była firma brukarska "WIT-BUD" Witold Niedziela z Gostynia. Łączny koszt poniesiony z budżetu Gminy Pępowo na tę inwestycję wyniósł 50 tys. zł, natomiast Powiat Gostyński przeznaczył na to zadanie 26 389,21 zł.

  • 90504572_515846602423969_7558677837167722496_n
  • 90521302_784187808772711_3817449640870019072_n