W listopadzie br. zakończono kolejny etap robót związanych z przebudową dawnego budynku szkoły na budynek mieszkalny wielorodzinny w Siedlcu. Wykonawcą zadania był Zakład Budowlany „JAN-BUD” Janusz Piskorski z Zalesia Wielkiego.

Szczegółowy zakres robót budowlanych obejmował:

a) roboty budowlane związane z bryłą budynku mieszkalnego:

- montaż balustrad i pochwytów zewnętrznych i wewnętrznych

- wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych do budynku

- wykonanie izolacji ścian istniejących

b) roboty budowlane związane z zagospodarowaniem terenu:

- wykonanie drenażu opaskowego wokół budynku

- wykonanie instalacji wewnętrznej na działce i przyłącza kanalizacji deszczowej

- wykonanie opaski z otoczaków wokół budynku

- wykonanie podestu wejściowego od strony północnego wejścia.

Całkowity koszt robót wyniósł 87 741,91 zł brutto.

  • IMG_20191203_113048
  • IMG_20191203_113059
  • IMG_20191203_113150
  • IMG_20191203_113205
  • IMG_20191203_113242
  • IMG_20191203_113409
  • IMG_20191203_113452
  • IMG_20191203_113543
  • IMG_20191203_113613
  • IMG_20191203_113626