Stowarzyszenie „DZIECKO” uruchomiło Punkt Poradnictwa Specjalistycznego „Mocna rodzina”. Jego zadaniem jest wspieranie rodzin zgłaszających problemy rodzinne poprzez bezpłatne konsultacje specjalistów, zapewniające wzmocnienie funkcjonowania rodziny, zwiększenie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych oraz zwiększenie umiejętności w pełnieniu ról w rodzinie i społeczeństwie. Szeroko rozumianego wsparcia specjalistycznego udzielają zgłaszającym się specjaliści z zakresu psychologii, interwencji kryzysowej, wsparcia dla osób krzywdzonych, mediacji, terapii, pedagogiki rodziny oraz pracy z osobami stosującymi przemoc w rodzinie.

Punkt Poradnictwa Specjalistycznego „Mocna rodzina” został uruchomiony w siedzibie partnera – Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu (ul. Wrocławska 8, II poziom, pok. nr 201) w godzinach popołudniowych. Konsultanci dyżurują zgodnie z harmonogramem:

  5.11.2019 r. - godz. 15.00 – 18.00

  7.11.2019 r. - godz. 15.00 – 16.00

  7.11.2019 r. - godz. 17.00 – 18.00

12.11.2019 r. - godz. 15.00 – 18.00

13.11.2019 r. - godz. 15.00 – 16.00

14.11.2019 r. - godz. 16.00 – 17.00

18.11.2019 r. - godz. 15.00 – 16.00

19.11.2019 r. - godz. 16.00 – 17.00

20.11.2019 r. - godz. 15.00 – 16.00

25.11.2019 r. - godz. 15.00 – 16.00

27.11.2019 r. - godz. 15.00 – 16.00

Realizatorzy programu zachęcają do wcześniejszego telefonicznego umawiania się na konsultacje – nr telefonu 65 572 75 28.

 

Punkt wsparcia został uruchomiony w ramach projektu „Mocna rodzina”. Tworząc ten partnerski projekt, Stowarzyszenie „DZIECKO” przyjęło sobie za cele: uświadamianie społeczności lokalnej, jakie zjawiska, w tym w szczególności zjawisko przemocy, zwłaszcza wobec dzieci, zagrażają prawidłowemu funkcjonowaniu rodziny i jej stabilności oraz wskazywanie sposobów radzenia sobie z tymi problemami. Stowarzyszenie „DZIECKO” wraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu realizuje w ramach projektu: 

1) kampanię profilaktyczno-edukacyjną w formie informacji w mediach lokalnych i regionalnych oraz ogólnopolskich,

2) szkolenia z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prowadzone w siedzibach partnerów - instytucji i organizacji zajmującymi się pomocą, wspieraniem rodzin lub ich edukacją;

3) udzielanie szeroko rozumianego wsparcia specjalistycznego przez specjalistów w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego „Mocna rodzina”.;

4) mediacje rodzinne. Dzięki możliwości skorzystania z mediacji prowadzonych przez wykwalifikowanych mediatorów rodzinnych istnieje możliwość ugodowego rozwiązania konfliktów między członkami rodziny i jednocześnie doświadczenia nowego sposobu komunikacji, prowadzącego ku porozumieniu i stabilności rodziny. Mediacje są prowadzone w Ośrodku Mediacyjnym Stowarzyszenia „DZIECKO”, prowadzonym we współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

Wszystkie działania w projekcie są dostępne nieodpłatnie.

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Gostyńskiego (uzyskanemu przez stowarzyszenie w ramach otwartego konkursu ofert) oraz dzięki własnemu wkładowi finansowemu Stowarzyszenia „DZIECKO”.

 

Stowarzyszenie „DZIECKO” i PCPR w Gostyniu przypominają, że aby dobrym rodzicem, warto korzystać w trudnych sytuacjach z pomocy specjalistów. I że każda zmiana wymaga czasu.

 

 

I jeszcze kilka rad, które warto stosować, by być dobrym rodzicem:

1.       Kochaj swoje dziecko bezwarunkowo, bo tylko taka miłość pozwala dziecku być  prawdziwie szczęśliwym.

2.       Nieustannie buduj swój autorytet, oparty na wiarygodności i spójności między naszymi słowami i czynami.

3.       Bądź uważny i wrażliwy na to, co mówi Twoje dziecko, ta umiejętność stanowi podstawę prawidłowej komunikacji.

4.       Bądź konsekwentny, nie rezygnuj z wymagań, nawet gdy jesteś zmęczony albo gdy dziecko bardzo protestuje.

5.       Stawiaj dziecku jasne granice, mów i pokazuj, co wolno, a czego nie wolno robić.

6.       Wymagaj od siebie tego, czego wymagasz od dziecka. Jesteś dla dziecka doskonałym wzorem.

7.       Ustal z dzieckiem zasady, w tym też obowiązków domowych, dając tym samym poczucie porządku i bezpieczeństwa. 

8.       Planuj czas wolny, bo wspólne jego spędzanie wzmacnia więzi rodzinne i buduje dobrą atmosferę.

9.       Bądź sprawiedliwy, nie faworyzuj żadnego dziecka, czy to ze względu na wiek, czy płeć, bo bez względu na to, ile ono ma lat i czy jest synem, czy córką, zawsze jest Twoim dzieckiem.

10.   Ustal z drugim rodzicem wspólne metody wychowawcze i zgodnie je realizujcie.

11.   Rozwijaj się i doskonal swój rodzicielski warsztat, czytaj, szukaj, sprawdzaj i ucz się na błędach innych ludzi.

12.   Myśl pozytywnie, chwal swoje dziecko i wspieraj jego dobre poczynania.

13.   Bądź cierpliwy, konsekwentny i nie zniechęcaj się!