Wójt Gminy Pępowo zaprasza do złożenia oferty na wykonanie dostaw w ramach realizacji zadania pod nazwą „Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności w Gębicach”. Termin składania ofert upływa w dniu 19.09.2019 r.

Szczegóły dotyczące zamówienia tutaj: http://bip.pepowo.pl/dokument/3978