Zakończyły się prace związane z przebudową fragmentu drogi gminnej relacji Czeluścinek - Krzekotowice zwanej lokalnie "drogą królewską". Zadanie w części sfinansowano ze środków Samorządu Województwa Wielkopolskiego przekazanych w formie dotacji na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Roboty budowlane rozpoczęto w czerwcu od odmulenia rowu przydrożnego i wywozu uzyskanego urobku. W dalszej kolejności wyrównano i uzupełniono istniejącą podbudowę tłuczniem kamiennym oraz ułożono nawierzchnię z betonu asfaltowego. Pobocza drogi uzupełniono i wyrównano destruktem bitumicznym. W ramach inwestycji przebudowano odcinek 0,185 mb za kwotę 62 985,84 zł, z czego kwotę 20 812,50 zł stanowiły środki z dotacji. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Drogowe "DROGBUD Gostyń Sp. z o. o. z siedzibą w Grabonogu.

Zadanie zrealizowano ze środków Województwa Wielkopolskiego w kwocie 20 812,50 zł zgodnie
z umową nr 17/2019 z dnia 8 kwietnia 2019 r. z zadania jednorocznego pn. budowa (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych

  • Czeluscinek_2
  • Czeluscinek_droga_gminna
  • Czeluscinek_po_przebudowie_2