Wójt Gminy Pępowo przypomina o możliwości składania wniosków o wydanie decyzji o warunkach zabudowy na terenach, które od 16 lipca 2019 roku, będą objęte zakazem wynikającym z ustawy "wiatrakowej".