dotycząca zakazu podlewania ogródków i terenów zielonych na obszarze gminy Pępowo z sieci wodociągowej

Międzygminny Związek Wodociągów i Kanalizacji w Strzelcach Wielkich,  w związku z wysokimi temperaturami i brakiem opadów, w trosce o zapewnienie wszystkim mieszkańcom gminy Pępowo dostępu do wody, wprowadza zakaz podlewania wodą z sieci wodociągowej ogródków przydomowych i terenów zielonych. Zwiększony pobór wody przez mieszkańców może powodować, że ilość wody na cele socjalno-bytowe będzie niewystarczająca, co może skutkować zmniejszonym ciśnieniem wody w wodociągach, a w konsekwencji trudnością z jej dostarczaniem. Zakaz obowiązuje do odwołania.