... czyli obiekt małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym - Otwarta Strefa Aktywności

Gmina Pępowo otrzymała dofinansowanie na budowę Otwartej Strefy Aktywności w Gębicach w ramach II edycji konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.  Celem Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA), jest budowa ogólnodostępnych, wielofunkcyjnych, plenerowych stref aktywności, skierowanych do różnych grup wiekowych oraz tworzenie przestrzeni aktywności sportowej, sprzyjającej międzypokoleniowej integracji społecznej. W Gębicach powstanie kompleks w wariancie rozszerzonym w ramach którego przewidziano lokalizację urządzeń małej architektury:

1) ogrodzonego placu zabaw z urządzeniami o charakterze sprawnościowym: wielofunkcyjnym sześciokątnym zestawem gimnastycznym o charakterze sprawnościowo - zabawowym , urządzeniem sprawnościowym dla najmłodszych oraz urządzeniem sprawnościowym linowym w formie stożka;

2) 6 podwójnych urządzeń siłowni zewnętrznej (wielofunkcyjnych), w tym 1 urządzenia siłowni dedykowanej dla osób niepełnosprawnych;

3) utworzenie strefy relaksu z urządzeniami rekreacyjno - edukacyjnymi tj. stołem do gier w warcaby/szachy i chińczyka oraz grą kółko - krzyżyk, a także z ławkami i nowymi nasadzeniami drzew i krzewów ozdobnych.

W ramach zadania zostaną również wykonane utwardzenia dojść w obrębie strefy OSA. Wszystkie urządzenia zostaną zamontowane na działce przy stawie Betlejemka.

Kwota dofinansowania wynosi 50 000,00 zł, a rozpoczęcie prac planuje się w III kwartale 2019 roku.

Zadanie Otwarta Strefa Aktywności (OSA) dofinansowano przez Ministra Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (FRKF) w ramach Programu rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA) edycja 2019