Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszonymi naborami wniosków o przyznanie pomocy w ramach
realizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) LGD

Gościnna Wielkopolska organizuje szkolenia na temat przygotowania wniosku o przyznanie pomocy.

Szkolenia skierowane są do potencjalnych wnioskodawców z obszaru LGD Gościnna Wielkopolska.

Szkolenia odbędą się w następujących terminach:


-Rozwijanie działalności gospodarczej związanej z wykorzystaniem lokalnych produktów żywnościowych – środa 17 kwietnia 2019 r. godz. 9.00-11.00

-Zakładanie działalności gospodarczej związanej z produkcją i/lub przetwarzaniem i/lub sprzedażą lokalnych produktów żywnościowych – środa 17 kwietnia 2019 r. godz. 11.30- 13.30

-Zakładanie działalności gospodarczej związanej z produkcją i/lub przetwarzaniem i/lub sprzedażą lokalnych produktów żywnościowych – dla grup defaworyzowanych środa 17 kwietnia 2019 r. godz.13.30-14.30

Miejsce wszystkich szkoleń: sala szkoleniowa w budynku siedziby LGD Gościnna
Wielkopolska w Pępowie, ul. Powstańców Wlkp. 43
 

Plakaty dodano jako załączniki !!!

Z poważaniem

Bernadeta Listwoń

Specjalista ds. administracyjnych i współpracy