Wójt Gminy Pępowo ogłasza nabór kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Pępowo w 2024 roku.

Zarządzenie Nr 9/2024 Wójta Gminy Pępowo z dnia 26.01.2024 r. w sprawie: ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych Gminy Pępowo w 2024 roku.

https://bip.pepowo.pl/dokument/5448