Szkoła Podstawowa im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach wzięła udział w przedsięwzięciu „Poznaj Polskę” ustanowionym przez Ministra w komunikacie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 sierpnia 2021 o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Poznaj Polskę” 

Przyznawane przez Ministra w formie dotacji celowej środki finansowe  w roku szkolnym 2022-2023 przeznaczane są na dofinansowanie wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra w odrębnym komunikacie w każdym roku realizacji przedsięwzięcia. W ramach tych obszarów Minister ogłasza na swojej stronie podmiotowej wykazy punktów edukacyjnych dla trzech grup wiekowych (klasy I-III szkół podstawowych, klasy IV-VIII szkół podstawowych oraz szkoły ponadpodstawowe). Szkoła Podstawowa w Skoraszewicach otrzymała w sumie dofinansowanie w kwocie 29 723,00  zł na realizację trzech wycieczek.