Wójt Gminy Pępowo podaje wykaz podmiotów otrzymujących wsparcie finansowe w zakresie działalności statutowej klubów sportowych na rok budżetowy 2023