W dniu 07.03.2023 r. Wójt Gminy Pępowo rozpatrzył wnioski złożone przez kluby sportowe działające  na terenie Gminy Pępowo dotyczące dofinansowania działalności statutowej klubów.

Więcej informacji w załączniku http://bip.pepowo.pl/dokument/5173