Izba Administracji Skarbowej w Poznaniu wraz ze Stowarzyszeniem Wspierania Przedsiębiorczości Powiatu Gostyńskiego zaprasza na spotkanie informacyjne.

Eksperci KAS opowiedzą o wybranych zagadnieniach z rozliczenia podatku dochodowego PIT.

Tematyka szkolenia:

  • Możliwość ponownego wyboru formy opodatkowania za 2022 r. (zmiana z ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub podatku liniowego na skalę podatkową)
  • Wybór formy opodatkowania na 2023 r. – forma złożenia oświadczeń (w stosunku do zmiany wyboru za 2022 r.), terminy, istotne czynniki wymagające uwzględnienia przy podejmowaniu decyzji, rozliczanie składki zdrowotnej w podstawie opodatkowania w zależności od wybranej formy opodatkowania (waloryzacja limitu odliczenia dla podatników podatku liniowego w 2023 r.)
  • Zmiany dla przedsiębiorców posiadających nieruchomości – forma opodatkowania dochodów z najmu i zasady amortyzacji środków trwałych w 2023 r.
  • Nowe zasady rozliczania zaliczki na podatek dochodowy pracowników – oświadczenia PIT-2, wybór poziomu pracowniczych kosztów uzyskania przychodu, możliwość rezygnacji z poboru zaliczek na PIT.
  • Zmiany limitów odliczeń podatkowych w związku z waloryzacją diet i należności w podróżach służbowych.
  • Zmiany w zasadach ujmowania w kosztach uzyskania przychodów składek na ubezpieczenia społeczne w części finansowanej przez płatnika.

Kiedy?
20.02.2023 r., godz. 9:00 - 10:30
Spotkanie odbędzie się w aplikacji TEAMS

Link rejestracyjny na spotkanie: zgłoś swój udział w spotkaniu

SPRAWY ORGANIZACYJNE:
Serdecznie prosimy o:
1. Łączenie się pomiędzy godziną 8:45 a 9:00
2. Łączenie się z wyłączonym mikrofonem oraz kamerą

UWAGA!
Zarejestrowane osoby link rejestracyjny do spotkania otrzymają w dniu 17.02.2023 około godziny 15:00.