Szanowni  Mieszkańcy!

Miło nam poinformować, że rozpoczęły się roboty budowlane związane z  budową ulicy Wiejskiej, Rolniczej i Ogrodowej, w m. Pępowo wraz z infrastrukturą.  Inwestycja obejmuje następujące odcinki:

- budowa kanalizacji deszczowej w zakresie niezbędnym do odwodnienia budowanych w ramach zadania dróg tj. ul. Wiejska (cały odcinek), ul. Ogrodowa (cały odcinek), ul. Kwiatowa (tylko skrzyżowanie z ul. Ogrodową), ul. Rolnicza (od ul. Wiejskiej do skrzyżowania przy posesji nr 16), ul. Żniwna (cały odcinek),

- budowa ulicy Wiejskiej w części z betonu asfaltowego (do ul. Szkolnej), a w części z kostki brukowej betonowej (do ul. Żniwnej) (około 0,74 km),

- budowa części ulicy Rolniczej (od ul. Wiejskiej do skrzyżowania przy posesji nr 16) z kostki brukowej betonowej (około 0,22 km)

- budowa części ulicy Ogrodowej (od skrzyżowania z ul. Wiejską do skrzyżowania z ul. Kwiatową) z kostki brukowej betonowej (około 0,36 km)

- usunięcie kolizji energetycznej oraz postawienie dodatkowych lamp,

- zabudowa rowu melioracyjnego na potrzeby poszerzenia pasa drogowego ulicy Rolniczej

Mając na uwadze możliwość wystąpienia utrudnień i niedogodności związanych z prowadzoną inwestycją zwracamy się do Państwa z prośbą o cierpliwość i wyrozumiałość.

O zamknięciu poszczególnych odcinków ulic będziemy informować na bieżąco.