Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, w ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, przekazało kilka dni temu na teren Gminy Pępowo za pośrednictwem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gostyniu tabletki zawierające jodek potasu.

Przygotowanie tabletek z jodkiem potasu to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

Jednocześnie informujemy, że w obecnej chwili takie zagrożenie nie występuje, a sytuacja jest na bieżąco monitorowana przez Państwową Agencję Atomistyki. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa są w ciągłej gotowości.

Wydanie preparatu w punktach wydawania nastąpi po decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Punkt Wydawania Tabletek Jodku Potasu

Wykaz sołectw przypisanych do Punktu Wydawania Tabletek Jodku Potasu

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Aktywności Lokalnej w Pępowie

ul. Stanisławy Nadstawek 1

 Pępowo, Czeluścin, Czeluścinek,

 Krzekotowice, Magdalenki,

 Gębice, Krzyżanki

 

Sala Wiejska w

Babkowicach

 Babkowice, Kościuszkowo,

 Ludwinowo, Siedlec

 

Sala Wiejska w Skoraszewicach

 Skoraszewice, Wilkonice,

 Pasierby

Więcej informacji na temat profilaktyki jodowej można znaleźć w poniższej ulotce.

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (broszura_informacyjna.pdf)broszura_informacyjna.pdf