Wójt Gminy Pępowo publikuje informacje o wynikach przerowadzonych konsultacji projektu  "Programu współpracy Gminy Pępowo z organziacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalnośc pożytku publicznego na rok 2023"