L.p.

Nazwa podmiotu

Działalność sportowa w zakresie

Wysokość dofinansowania      ( w zł)

1.

Ludowy Klub Sportowy ”Dąbroczanka” Pępowo, ul. St. Nadstawek 6, 63-830 Pępowo

Piłka nożna

15 000

                                                                                             Razem

15 000

                                                                                                  

                                                                                                     Wójt Gminy Pępowo

                                                                                                    /-/ Grzegorz Matuszak

 

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (wykaz podmiotu.pdf)wykaz podmiotu.pdf