UCZNIOWIE Z UKRAINY, PRZEBYWAJĄCY NA TERENIE POWIATU GOSTYŃSKIEGO, MOGĄ SKORZYSTAĆ ZE WSPARCIA FINANSOWEGO W RAMACH FUNDUSZU EDUKACYJNEGO.

УЧНІ З УКРАЇНИ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ ГОСТИНСЬКОГО ПОВЯТУ, МОЖУТЬ СКОРИСТАТИСЯ ФІНАНСОВОЮ ДОПОМОГОЮ ВІД ОСВІТНЬОГО ФОНДУ.

Pomoc polega na sfinansowaniu zakupu rzeczy lub usług związanych z rozwojem zainteresowań dziecka lub z jego kształceniem: np. artykuły szkolne, akcesoria sportowe, plastyczne, muzyczne, nauka języka lub innych umiejętności edukacyjnych, itd.

Pomoc jest przeznaczona dla dzieci z Ukrainy w wieku od 3 do 18 lat, a w przypadku kontynuowania nauki przez pełnoletniego ucznia/studenta z Ukrainy, przebywającego na terenie powiatu gostyńskiego, wsparcie może objąć beneficjentów do  25 roku życia.

Wnioski rozpatrzy Rada Funduszu składająca się z przedstawicieli ofiarodawcy i operatora. Pomoc będzie przyznawana do momentu wyczerpania się środków Funduszu Edukacyjnego.

Wnioski  w języku polski, ukraińskim lub rosyjskim należy składać do 31 sierpnia 2022 r. na adres wskazany we wniosku: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, ul. Wrocławska 8/202 lub na mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach Funduszu Edukacyjnego to 1500 zł. W indywidualnych uzasadnionych przypadkach Rada Funduszu może przyznać wyższą kwotę dofinansowania.

Wniosek składa rodzic lub opiekun prawny/tymczasowy ucznia. Dołącza do niego kopię dokumentu poświadczającego prawo do opieki nad dzieckiem (np. postanowienie sądowe, akt urodzenia dziecka, …). Dofinansowanie będzie realizowane w formie refundacji zakupu potwierdzonego fakturą, wystawioną na operatora Funduszu Edukacyjnego.

Wnioski niekompletne,  niespełniające kryteriów lub niezłożone w terminie określonym w ogłoszeniu o naborze, nie będą przez Radę rozpatrywane.

Rada poinformuje pisemnie wnioskodawcę o wynikach  naboru w terminie 10 dni od posiedzenia Rady Funduszu.

FUNDUSZ EDUKACYJNY DLA UCZNIÓW Z UKRAINY utworzyły i realizują Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera jako ofiarodawca i Stowarzyszenie „DZIECKO” jako operator Funduszu. Wsparcia udziela Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Środki zebrano w czasie koncertu charytatywnego DLA UKRAINY, który odbył się 7 maja br. w Bazylice Świętogórskiej.

Wnioski można pobrać w siedzibie PCPR w Gostyniu lub w Ośrodkach Pomocy Społecznej na terenie powiatu gostyńskiego. Do pobrania też na stronie Stowarzyszenia „DZIECKO”:

wniosek-fe-ukr-1660040690.pdf (stowarzyszeniedziecko.pl)

УЧНІ З УКРАЇНИ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ ГОСТИНСЬКОГО ПОВЯТУ, МОЖУТЬ СКОРИСТАТИСЯ ФІНАНСОВОЮ ДОПОМОГОЮ ВІД ОСВІТНЬОГО ФОНДУ.

Допомога полягає у фінансуванні придбання речей або послуг, пов’язаних з розвитком інтересів або навчанням дитини, наприклад: шкільне приладдя, спортивне, художнє, музичне приладдя, вивчення мови чи фінансування інших освітніх потреб, тощо.

Допомога призначена для дітей з України віком від 3 до 18 років, а також для повнолітніх студентів вузів, віком до 25 років, які проживають в Гостинському повяті.

Заявки розглядатиме Рада Фонду у складі представників Фонду та оператора. Допомога надаватиметься до вичерпання коштів Освітнього Фонду.

Заявки польською, українською або російською мовами приймаються до 31 серпня 2022 року на адресу, вказану в заявці: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu, ul. Wrocławska 8/202 або електронною поштою: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Максимальна сума фінансування в рамках Освітнього Фонду становить 1500 злотих. В окремих обґрунтованих випадках Рада Фонду може надати більшу суму фінансування.

Заяву подає один із батьків або законний / тимчасовий опікун. До заяви додається копія документа, що засвідчує право на опіку над дитиною (наприклад, рішення суду, свідоцтво про народження дитини, ...). Фінансування здійснюватиметься у формі повернення коштів за покупку, підтверджену рахунком, виставленим на оператора Освітнього Фонду.

Заяви, які не відповідають критеріям або подані пізніше терміну, зазначеного в оголошенні, Рада не розглядає.

Про результат розгляду заяви Рада письмово інформує заявника протягом 10 днів після засідання Ради Фонду.

ОСВІТНИЙ ФОНД ДЛЯ УЧНІВ З УКРАЇНИ створений та реалізується Свєнтогорською асоціацією любителів музики Юзефа Зеідлера (Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera). Благодійна організація «ДЄЦКО» (Stowarzyszenie „DZIECKO”) є оператором Фонду. Підтримку надає Повятовий центр допомоги сім’ям у Гостині.

wniosek-fe-ukr-1660040690.pdf (stowarzyszeniedziecko.pl)

Załączniki:
Plik
Pobierz plik (Wniosek-FE-UKR.pdf)Wniosek-FE-UKR.pdf