Informacja dla mieszkańców.

Dzielnicowy Posterunku Policji w Krobi asp. szt. Marek Chocianowski informuje,że w rejonie skweru mieszczącego się w Pępowie na ul.Powstańców Wlkp.w rejonie posesji nr 23

będzie realizowany plan priorytetowy, w związku ze spożywaniem alkoholu oraz niszczeniu mienia przez osoby tam przebywające, co negatywnie wpływa na odbiór społeczeństwa.

Proszę zatem o zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości oraz naruszeń prawa w tym rejonie, bezpośrednio na Posterunek Policji w Krobi 655758340 ,asp.szt. Markowi Chocianowskiemu- tel: 786 936 247.