Urząd Gminy Pępowo informuje, że w dniach 8 i 9 czerwca 2022 r. nastąpi odbiór odpadów z działalności rolniczej.

Odpady należy dostarczyć na plac Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Pępowie w wyznaczonym dniu i godzinie – o czym rolnicy zostali powiadomieni SMS-owo lub telefonicznie.

Zgodnie z wytycznymi firmy odbierającej, odpady muszą być oczyszczone z ziemi i błota, posortowane na poszczególne rodzaje i zapakowane w worki typu Big Bag.

Rolnicy proszeni są o punktualne przybycie i zabranie ze sobą dowodu osobistego.