Informujemy o nadchodzącym terminie konkursu ZUS na projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowanie w 2023 r.

Płatnicy składek mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów, które dotyczyć będą poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenia zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowania niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka na stanowiskach pracy.

Wnioski o dofinansowanie można składać w terminie od 6 czerwca 2022 r. do 8 lipca 2022 r.

Kwota dofinansowania projektu może wynieść maksymalnie 300 000,00 pln

Regulamin oraz dokumenty dotyczące konkursu dostępne są na stronie ZUS

https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2022.01