Kilkutygodniowy chłopiec czeka w  szpitalu. Rodzeństwo cztero- i sześciolatków czeka w pogotowiu rodzinnym. Jedenasto - i dwunastolatkowie czekają w placówce opiekuńczo-wychowawczej…

To codzienna sytuacja obserwowana w powiatowych centrach pomocy rodzinie w całym kraju. Dzieci szukają domów pełnych miłości, spokoju, dobrych wzorców wychowawczych, domów zapewniających poczucie bezpieczeństwa i stabilności. Pragną być kochane, przytulane i mieć obok siebie osoby, którym można zaufać. Każde dziecko ma prawo wychowywać się w kochającym, bezpiecznym domu. Nie każde jednak ma taką szansę!

TO WŁAŚNIE TY MOŻESZ SPRAWIĆ, ŻE NA ICH TWARZACH POJAWI SIĘ WRESZCIE UŚMIECH. 

Dzieciom potrzebni są rodzice. Choćby zastępczy.

Potrzebują rodziny zastępczej, bo ich biologiczna rodzina się pogubiła lub ma problemy zdrowotne. Mówimy o dzieciach, które czekają na ciepły dom stworzony w ramach rodziny zastępczej.

Brakuje rodzin i osób, które decydują się tworzyć rodziny zastępcze – alarmuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu.

PCPR w Gostyniu, organizator rodzinnej pieczy zastępczej, działa już od ponad dwudziestu lat. Corocznie kilkanaścioro dzieci umieszczanych jest w pieczy zastępczej, w tym w rodzinach zastępczych. 

„Apelujemy o przemyślane decyzje o chęci pomocy dzieciom. Zachęcamy kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej do zgłaszania się” – mówi Mirosław Sobkowiak, dyrektor PCPR w Gostyniu.  Dodaje: – „Dzieci przybywa. Nie przybywa... rodzin zastępczych. Borykamy się z tym, że mamy mało miejsc w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych.  Staramy się w jakiś sposób umieszczać te dzieci w pieczy zastępczej, bo to jest dla nich bezpieczne miejsce.”

Ci, którzy chcieliby się podzielić rodzinnym ciepłem i stworzyć dom dla dotkniętych przez los dzieci mogą zgłaszać się do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu. Szczegółowych informacji na temat rodzinnej opieki zastępczej, warunków, jakie zobowiązani są spełniać kandydaci oraz na temat szkolenia udzielają pracownicy PCPR w Gostyniu - Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej: P. Lucyna Nowak, P. Julita Krzyżyńska i P. Martyna Linkowska w siedzibie PCPR (ul. Wrocławska 8, 63-800 Gostyń) lub pod numerem telefonu 65-572-75-28 i 603-533-381 w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 7.00 do 15.00, w środy od 7.00 do 18.00.

- „Zachęcamy wszystkie osoby zainteresowane rodzicielstwem zastępczym do zrobienia pierwszego kroku, jakim jest kontakt z PCPR w Gostyniu. Z otwartością i wyczerpująco odpowiemy na wszystkie Państwa pytania, rozwiejemy pojawiające się wątpliwości i przedstawimy, na czym tak naprawdę polega pełnienie tej ważnej roli, jaką jest rodzina zastępcza.” – deklaruje Lucyna Nowak – psycholog i kierownik działu pomocy dziecku i rodzinie PCPR w Gostyniu. I przekonuje: -„To praca 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu. Może jednak okazać się nie tylko zawodowym, a przede wszystkim życiowym spełnieniem”.

 NAPRAWDĘ WARTO…

- „Prowadzenie rodziny zastępczej – bezpiecznego domu dla dzieci to oczywiście wiele trudu, ale jeszcze większa satysfakcja, chyba nieporównywalna z niczym innym” - mówi Maria Kuczyńska, która przez 20 lat wraz z mężem była rodziną zastępczą. W tym czasie opiekowali się 57 dziećmi. Pani Maria zachęca: - „Nawet pomoc i przyjęcie jednego czy dwóch dzieciaczków, by dorastały w niezaburzonym środowisku jest już wielką pomocą i wyjątkowym działaniem, nieporównywalnym z żadnym innym!”  

Rodzinna piecza zastępcza zapewnia opiekę i wychowanie dziecku pozbawionemu częściowo opieki rodzicielskiej, które z powodu przeszkód natury prawnej (rodzice nie zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej) nie może być przysposobione. Rodzinną pieczę zastępczą zapewniają zawodowe, spokrewnione i niezawodowe rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka.

Rodzicami zastępczymi mogą zostać osoby, które m.in. mają pełnię władzy rodzicielskiej, pełną zdolność do czynności prawnych, odpowiednie warunki mieszkaniowe i stałe źródło dochodu. – „O status rodzica zastępczego mogą starać się nie tylko małżeństwa, ale również pary nieformalne czy osoby samotne” – podkreśla dyrektor Sobkowiak. 

Kandydat do prowadzenia rodziny zastępczej musi być odpowiedzialny, przejść pozytywnie badania zdrowotne, w tym psychologiczne. Ważna jest również motywacja i opinia środowiskowa oraz sumienne wykonywanie obowiązków rodzicielskich i alimentacyjnych (jeśli taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego).

- „Zapewniamy bezpłatne szkolenia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, wsparcie i pomoc psychologiczno-pedagogiczną w czasie funkcjonowania rodziny zastępczej, a także stałą pomoc finansową” - wyjaśnia Lucyna Nowak.

RUSZA SZKOLENIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w kwietniu zaczyna, we współpracy ze Stowarzyszeniem „DZIECKO”, kolejne szkolenie dla kandydatów dla rodziców zastępczych.  Szkolenie jest realizowane wg autorskiego programu Stowarzyszenia „DZIECKO” i PCPR w Gostyniu, zatwierdzonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Dzieciństwo trwa krótko, dzieci nie mogą czekać.
Pomóż stworzyć im normalne dzieciństwo!

@PowiatoweCentrumPomocyRodziniewGostyniu

@StowarzyszenieDZIECKO