Ogłoszenie o wynikach naboru do Komisji Konkursowych opiniujących oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Pępowo w 2022roku.