W dniu 28 lutego 2022 roku Wójt Gminy Pępowo rozpatrzył wnioski złożone przez kluby sportowe działające na terenie gminy Pępowo dotyczące dofinansowania działalności statutowej klubów

Więcej informacji w załączniku i na stronie http://bip.pepowo.pl/dokument/4846