Wójt Gminy Pępowo ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach, Skoraszewice 15A, 63 – 830 Pępowo.

ZARZĄDZENIE NR  20/2022 Wójta Gminy Pępowo z dnia 23 lutego 2022 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Powstańców Wielkopolskich w Skoraszewicach, adres: Skoraszewice 15A, 63-830 Pępowo.